10-lecie Zespou „Dolina Mszanki”

Dnia 12. Listopada 2016r. Miaa miejsce uroczysto 10-lecia Zespou „Dolina Mszanki”, na ktr zaproszono przedstawicieli wadzy, byych czonkw oraz mieszkacw okolicznych wsi.

Zesp zaprezentowa midzy innymi program przygtowany na tegoroczn Limanowsk Saz. Dodatkowo pokaza rwnie taniec podhalaski, ktry szlifowany by na warsztatach prowadzonych przez Pani Katarzyn Majerczyk. Na scenie wystpia take kapela zespou , ktra zaja pierwsze miejsce na 42. Limanowskiej Sazie.
Zgromadzeni na sali pogratulowali wystpu Zespoowi gromkimi brawami, w tym momencie rozpoczo si wrczanie podzikowa wadzom, sponsorom oraz poszczeglnym czonkom zespou. Uciskom i wzruszeniom nie byo koca. Dowodem tego byy osobiste podzikowania zoone na rce czonkw poprzeniego zarzdu: Pani Krystyny Sutor oraz Pana Jarosawa Mazura.
Wyrazy wdzicznoci naleay sie przede wszystkim Pani Elbiecie Wojsaw,ktra zaoya i przez lata prowadzia Zesp. Na koniec „Dolina Mszanki” odpiewaa gralskie yczenia, by tym gestem wyrni jej „Wielkie Serce”.


::: zdjcia  

Po czci oficjalnej zaproszeni gocie przenieli si do Remizy OSP, gdzie uroczysto bya kontynuowana.
Dziki pomocy naszym sponsorom, a przede wszystkim BS Mszana Dolna udao si zorganizowa to przyjcie bez wikszych kopotw.

42. Limanowsk saza 

Pitego listopada br. Zesp „Dolina Mszanki” zaprezentowa si na 42. Limanowskiej sazie w kategorii Zesp Regionalny. Przedstawilimy program pt. „Spod Jasienia baca – czyli na saasie”, ktry opowiada, jak to w dzie w. Jana na szaas przychodz ludzie ze wsi. 
Czonkowie zespou wystpili rwnie w innych kategoriach takich jak muzyka ludowa - modzie, gdzie nasza kapela w skadzie Sara KuczaiK (Prym), Anna Bieniek (Sekund) oraz Gabrysia Pitek (basy) zaja pierwsze miejsce. W kategorii Solista Instrumentalista Tobiasz Krzysztof zaj drugie miejsce, oraz w gronie gawdziarzy Patryk Grzdziak zdoby wyrnienie.

::: zdjcia