„Dolina Mszanki" 
34 - 733 Mszana Grna 589
e-mail: folklor.dolinamszanki@gmail.com
tel. i fax 18 3315247      880875631 (prezes)

KRS: 0000306998

NIP: 737-212-88-46

REGON: 120744880
   
konto  BS Mszana Dolna 29 8808 0006 0010 0018 8144 0001


Zesp  powsta pod koniec padziernika 2006 r. przy Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. Jzefa Tischnera w Mszanie Grnej. Do koca roku szkolnego wraz 
z opiekunem, p. Elbiet Wojsaw, systematycznie pracowao 40 uczniw i absolwentw szkoy (23 z ostwki, 9 z Mszany Grnej, 6 z towego, 
1 z Lubomierza i 1 z Mszany Dolnej).
Dziki wytonej pracy grupa przygotowaa program powicony patronowi gimnazjum, ksidzu profesorowi Jzefowi Tischnerowi, ktry zaprezentowaa  29.03.2007r. podczas wita Szkoy. Od tej pory zesp wystpowa wielokrotnie na terenie gminy, w  wojewdztwach maopolskim i podkarpackim oraz 
w Chorwacji, na Ukrainie i na Wgrzech.
30.05.2008 r. zesp uzyska osobowo prawn i od tego dnia dziaa jako stowarzyszenie. Nawizuje midzynarodow wspprac z innymi zespoami dziaajcymi w krajach Unii Europejskiej.
W tej chwili  cay zesp liczy 80 osb (modzie z: gimnazjum, szk ponadgimnazjalnych i  dzieci ze szk podstawowych) pracujcych w 3 grupach: pocztkujcej, redniej i zaawansowanej. Zajcia dla kadej z grup odbywaj si raz w tygodniu po 2 godziny. 45 osb stanowi grup reprezentacyjn. 

ZAGORZANIE FOLK BAND ”VALLEY OF MSZANKA RIVER” was established in 2006 by Gymnasium No. 4 in Mszana Gorna. It consists of students and working youth from four villages of Mszana Dolna district (Mszana Gorna, Letowe, Lostowka and Lubomierz).
 
At the moment the folk band has 80 dancers and singers, who are divided into three groups: beginners, intermediate and advanced. Each group practices two hours a week . The main group consists of 40 people.
On May 30th, 2008 the folk band was given legal status and since then has been working as an association. Until now, the band has given concerts within Mszana Dolna district, Malopolska, and Podkarpacie provinces. They have also performed in Croatia, Hungary and Ukraine.

The members of group created a lot of projects, from which pictures you can see on the web http://www.dolinamszanki.pl

Zagorzanie is a group of Polish highlanders living on the northern slopes of Gorce mountains and in the neighboring part of Beskid Wyspowy mountains. Despite the fact that their economy relied on agriculture and farming, they created an interesting forms of craftsmanship, rites, songs and dances. Zagorze Folk Band wants to respect and revive these forgotten traditions and values.

 
Zesp 2016r.
 Skad grupy reprezentacyjnej 

Gucia Weronika
Chorgwicka Karolina
Chorgwicka Katarzyna
Filipiak Katarzyna
Kuczaj Dorota
Kaua Magdalena
Mysza Magdalena
Koodziejczyk Karolina
Myszogld Daria
Bieniek Karolina
Bieniek Anna
Krzysztof Natalia
Krzysztof Karolina
Kulig Gabriela
Pitek Sabina
Wojtyczko Anna

Grzdziak Patryk
Myszogld Dawid
Wojciaczyk Daniel
Filipiak Jan
Wojciaczyk Daniel
Wojciaczyk Mateusz
Kuczaik Dominik
Kuczaik Adrian
Duda Bartomiej
Majerczyk Bartomiej
Talarek Bartosz

Kapela 

Tobiasz Krzysztof (Prym/sekund)
Sara Kuczaik (Prym/Sekund)
Aleksander Talarek (Sekund)
Gabrysia Pitek (Basy)

Kierownictwo zespou:

Prezes:   Patryk Grzdziak, 

Wiceprezesi:
Weronika Gucia – sekretarz
Tobiasz Krzysztof – skarbnik
Karolina Chorgwicka
Dorota Kuczaj
Dawid Myszogld

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Sobu,
Elbieta Kubik,
Zofia Gucia,
Anna Ogiela.