Zagrzaskie przypiewki.
Hej, grojze mi muzycko

Hej, grojze mi muzycko, grojze mi, grojze mi,  2X  
Mom jo jedno serce nie odbiyrojze mi.  2X

Hej, lubio jo piywanie i to adne granie   2X                                                        
wesoe dziewcyny i potajcowanie.   2X

Hej, kie jo si obrco i przytupno nogom   2X                                                  
bo jo bez muzyki wytrzyma ni mogo.   2X

Hej, kie nogi ustano, serce si ni zmiyni,   2X                                                           
zagroj mi muzycko na ostatku w sioni.   2X

Hej, ostociez tu zdrowi, Boze wos ta prowod,   2X                                 
a ty mnie muzycko do pola wyprowod.  2X

Pasu jo se pasu

Pasu jo se pasu troje bydeecka:
mamusine krwki, mojo  jawecka. 2x

Nie bedu jo pasa za yzecku masa
ani za p syrka, bo jo nie pastyrka. 2x

Nie bedu jo pasa ani nawracaa,
bo mi moja mama juzyny nie daa. 2x

Nie daa nie daa, ale obiecaa
cyrwone  jabusko na p przekrajaa. 2x

Nie bedu jo pasa ino do jesioni,
bo na drugi rocek bedu gospodyni. 2x

Siwy ko

Siwy ko, siwy ko, malowane sanki,
pojado jo sobie do swoje kochanki.
   
Siwy ko, siwy ko, malowane osi,
 som mnie sowy konik do kumosi nosi.

Siwy ko,siwy ko, na porodku grzywy,
bedo kocha panny pki bedo zywy.

Byem w karcmie

1. Byem w karcmie, byem cas niemay.                                                          
  Piem piwo, kurzyem cygary, raz.

2. Tamze mi si dwie dziopy zwidziay,                                                             
co pod oknem na awie siedziay, raz.

3. Jedna z troca, a druga ze myna.                                                                                              
Jednej Kaka, a drugiej Maryna, raz.

Krakowiak "z gry"

Albo mnie pokochaj, albo mnie poniechaj.
Pokocha cie trudno, poniecha za pno.

Z gry jade z gry jade, zbierom dziywki na wz kade
Nazbieroek penom fure przyse diabe prasno w dziure
Nazbieroek penom fure przyse diabe prasno w dziure.

 


Orawskie przypiewki

Jelyniosek

Pocekaj ty, jelyniosku
na chfile, na chfwile
Zakiel ja se karabinek
nabije, nabije.    2x

Zakiel ja se karabinek
nabijo, nabijo
zatela mi jeleniosek
zwywijo, zwywijo.    2x

 

Wrona
 
Kieby nie ta carna wrona
siedzieliby chopcy w doma.
Ale za tom carnom wronom
we dnie w nocy chopcy gniom 2x

Nie wyskakuj  ptasku w gre
bo wybijes  w niebie dziure.
Jak wybijes to zaaces
bo ty ptasku  dobrze skaces.  2x

Mam takiego ptaska w lesie
codwojakie jajka niesie.
Jedno bure, drugie szare
na Jabonce dziywki stare. 2x 

Polka orawska

A u mojej mamicki
to wzdyckichleb na stole.
A u twojej, Janicku
to zaparty na dwoje.  2x

A u mojej mamicki
to  nozem chlep krajajom.
A u twojej, Janicku
to owsiany amajom. 2x

A u mojej mamicki
to winko popijajom.
A u twojej, Janicku
to wode zamykajom. 2x

 

W Babiyj Grze

W Babiyj Grze bywam,
zimno wode pijam.
Ale ja se jesce
wesoo zapiywam. 2x

To orawskie pole
biaym kwiatkiym kwitnie.
Kto sie tam dostanie
Nachodzi sie piyknie. 2x

Ciarda      
                                     
Kiby jo tak kosi kosom
jako mnie ci diabli niosom.
Kieby ja tak bi cepami
jako chodze za dziywkami. 2x

Wolorze
Wolorze, wolorze,
wycie woki pali.
Ja wionek stracia
wycie mi go nali 2x

Nali my go, nali
ale jus nie cay.
tyry fijoecki
niego wyleciay.


Podhalaskie przypiewki

Ej, jo se ide tocy,
Ej, wy muzycy grojcie,
Ej, a wy mi koledzy,
Ej, dziewcynke zwyrtocje.


Grole grole, grolsko muzyka
Cay wiat obydzies, nima takij nika.


Janicku gibki
Bier si do bitki
Choby ci stargali
kosulke na nitki           2x


Fto si fce z nami bi
Moze si sprbowa
Bedom sie mu koci
W torbie marynowa  2x

 


Koldy zagrzaskie

PANIENKA MARYJA

Paniynka Maryjo w kolybce owijo
Hej Jezusicka swego, juhaska maego. 

A za Jzef stary waterecke poli
Hej co  by si w saasie syka nim ogrzoli.

Paniynka Maryjo wziena se synecka
Hej Jezusek nie dre sie, wesoo mieje si.

ozwiyso pieluski, odkry Jezus nzki
Hej nzki nie zmarzniecie, kiej si ogrzejecie.

Usno se Jezusek w juhaskim saasie
Hej anioowie grali, pasterze piywali.


DZIECINA MAA

Dziecina Maa, Bg Stwrca nieba,
a kendyz nam Go suka potrzeba,
w stajence , w Betlejem powia z weselem
Maryja Syna piykno nowina.

Opiekun Jzef by ukochany,
ojcem Jezusa by mianowany,
gar siana suchego poozy pod Niego,
w zimnym zbecku, a nie w zecku.

Mae Pachole, mj Jezu drogi,
jakze wytrzymos en to mrz srogi,
w z osem chuchajom, parom zagrzewajom,
by Dziecie spao, a nie pakao.

Bd ze pochwalon nas Wiecny Panie,
ktry zozony na goym sianie,
wszyscy Cie witomy, da Ci co ni momy,
Ty Panem nieba, mos co potrzeba.Nie masz ci, nie masz nad te gwiazdeczke

Nie masz ci, nie masz nad te gwiazdeczke,
co mnie prowadzi prosto w szopeczke:
tam, tam, gdzie mj Pan ley
w obie, w ludzkiej odziey.
Pjde ja, pjde, bde Mu suy,
nie dam Mu w stajni niewczasu uy.
Hej,  hej, obraam sobie
suy, mj Jezu, Tobie.
Zbecek twardy mieko wyoze.                                                       
Albo go z serca mego wydronze.                                             
Hej, hej obraam sobie
suy mj Jezu Tobie.
Ani snu oczom moim pozwole.
Ciebie Dzieciontko koysa wole
Hej, hej, obraam sobie
suy, mj Jezu, Tobie.
Co tylko kaesz, bende robia.
W szczeciu, nieszczeciu bende suya.
Hej hej, obraam sobie
suy, mj Jezu, Tobie.

liczna Panienka

1. liczna Panienka Jezusa zrodzia.
 W stajni powiwszy, siankiem Go okrya.
 Oj, siano, siano, siano jak lilija,
 na ktrym kadzie Jezusa Maryja. 2x
2. Czemu litoci nie masz, Panno droga,
 e w liche siano uwina Boga:
 oj, siano, siano, siano - kwiecie drogi,
 gdy si na tobie kadzie Bg ubogi. 2x
3. Dziwna na wiecie staa si odmiana,
 e nazarejski kwiat wrzucon do siana:
 oj, siano, siano, co ci si zdarzyo,
 e, bdc sianem, w kwiate si zmienio? 2x
4. Lecz to dziwniejsza, e Pan ogniem bywszy,
 w siano si ukry, siana nie spaliwszy:
 o, siano, siano, czemu nie gorejesz,
 czemu przynajmniej Pana nie zagrzejesz? 2x
5. Ju to nie w cierniu ten kwiat lilijowy,
 lecz z siana wyrs przez grzech Adamowy:
 o, siano, siano, o bogosawione,
 na ktrym Jezus Dzieci jest zoone. 2x


 

MAM JA SKARB

Mam ja skarb mam, lecz go nie dam,
Znalazem go w stajni midzy bydltami
Przyznam si wam.

Lea w obie, paczc sobie,
Poznaa ma dusza, e to gos Jezusa,
C z nim zrobi?
 
Za nic nie dam ani przedam,
Choby mi wiat dali, gwatem wydzierali,
To go schowam.

Bo me serce wicej nie chce,
I w najwikszej cenie nigdy nie zamieni
Tego, co mam.

LICNA PANIENKA

licna panienka
jako jutrzenka
zrodzia syna
Dobra nowina.
W szopce ubogiej
lubo mrz srogi
w zobek zozya
Boskiego Syna.

Ref. Wiwat Pon Jezus,
       Wiwat Maryja,
       Wiwat i Jzef
       Cna kompanija.

Coraz to dalij
szopka sie wali.
Jzef nieborak
kijmi podpiera.
Wiatr zewsond wieje,
nikt nie zagrzeje.
Wicher do reszty
strzeche obdzira.

Ref. Wiwat Pon Jezus...

licna Matula
Dziecie utula.
Piersiami karmi,
szuka posania.
Jzef starusek
wziomwsy pielusek
zewsond od wiatru
dziury zasania.

Ref. Wiwat Pon Jezus...

Dziecie sie luli,
Matula tuli.
Przestao przecie
paka po chwili.
Wl z osem stajom,
parom chuchajom,
klynkajonc nisko
pokon oddajom.

Ref. Wiwat Pon Jezus...

Pasy sie owce pod borom

Pasy sie owce pod borom, przylecio wilcek z ferworem.
ozprosy owiecki, one do uciecki, za panem, za panem.

Skarzo sie przed nim w stajence, ukazujonc sie Panience.
Wilcek nos pokonso,jesce sie natrzonso nad nami, nad nami.

Pooyli go na gnoju, bili go kijmi  do znoju.
Owce pomogay, kijw dodaway, pastyrzom, pastyrzom.

Idze ty wilku do jamy pamiyntoj co korany.
Nie rusoj owiecek, ani jagniontecek kochanyk,kochanyk.

My te pastuszkowie

My te pastuszkowie, nie tylko krlowie                                   
Na wozie, na wozie.
Jedziemy z kapelom niech nas rozweselom
na mrozie, na mrozie.
Graj , mwi Jezus,  Bartku swoje
Stj Dziecie, tylko bas wystroje
i smyczek i smyczek.
Bartos sobom  troska, e nie ma ni woska
na smyku, na smyku.
A nie mylc wiele szast ogon kobyle
do szyku, do szyku.
Jak zarznie w swoje szaamaje,
a Jezus paluszkami aje,
Powoli, powoli.
Kuba na swe dudy coraz spojrzy z budy
Boi si, boi si.
Ale Jzef stary porwawszy gandziary,
po sie, po sie.
Wnet Kuba zaczo gra od ucha,
az urwa rekaw u koucha
na sobie, na sobie.

NARODZI SI JEZUS

Narodzi si Jezus w stajni ubogi,
Uniy majestat, chocia Pan srogi.
Bdc synem Najwyszego,
Nie mia miejsca godniejszego
 Swojej osobie.

W stajni z bydltami gospodarz wstaje,
Ubogim pastuszkom w polu zna daje.
Wszyscy ze snu si porwali.
Skoro wiato ogldali...
Ponad Betlejem.

A gdy usyszeli Anielskie pienie,
e si narodzio ludzkie zbawienie,
Krzykn jeden na drugiego,
Pjdmy oglda nowego ...
Gocia na Ziemi.

A gdy pastuszkowie pokon oddali,
Wcielonemu Bogu powinszowali,
Potem kadli swoje dary.
Przyjmij od nas te ofiary...
Jezu nasz drogi.

Cztery lata zawszem pasa

Cztery lata zawszem pasa w tej tu dolinie
Jako ywo nie syszaem o tej nowinie: 
By Syneczka Panieneczka miaa porodzi,
By paniestwo z macierzystwem miao sie zgodzi.
A tu wczora kompanija tak se mwia,
e Panna Syna na sianku w zobie powia. 
Potwierdzajom te nowine i anioowie    
wypiewujom dzi Gloria wdzienczni posowie.
Chwaas Bogu nieskoczona na wysokoci,
za te mie charaktery z swojej litoci.
W nazareskiej oraz czystej, licznej Panience
w gwiazdolitej dzi  sonecznej jasnej stajence.
Pjdmy widzie wielki widok nie dyskutujonc.
Razem bracia do Betlejem w skok podskakujonc.
Wida Panne oraz Matke Boga Czowieka,
Bo nas pewnie tam niebieska zapata czeka.
Z czeme si tam pokaemy, my pastuszenta,
Gdy nie mamy nic godnego, my nieboenta.
Torby puste, w nich ni sera nie masz, ni chleba
dla Panicia zesanego nam wszystkim z nieba.

Gruchnya, runya w Betlejem ziymia

Gruchnya, runya w Betlejem ziymia
nie byo, nie byo Jzefa doma.
Kyndy ze Jozefie bywo,
w Betlejem , w Betlejem Dzieciontku piywo.
W, osio przed Nim klynkali,
bo swego, bo swego Stwrce poznali.
Becncy, rycncy Panu piywali
pastyrze, pastyrze w multanki grali.
Zmiuj sie nad nami nas  wiecny Panie
bez Ciebie, bez Ciebie nic sie nie stanie.

Gore gwiazda Jezusowi

Gore gwiazda Jezusowi w oboku, w oboku
Jzef z Pannom asystujom przy boku, przy boku
     
Ref.: Heje ino dyna, dyna, narodzi sie Bg dziecina
         W Betlejem, w Betlejem.     2X

W i osio w parze suom przy obie, przy obie
Hucm, bucm delikatnej osobie, osobie.
     
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
Wkoo szope o pnocy obiegli, obiegli.

Anio Paski sam ogosi te dziwy
Ktrych oni nie syszeli jak ywi, jak ywi.

Anio Paski kuranciki wycina, wycina
Std pociecha dla czowieka jedyna, jedyna.

Ju Maryja Jezuleka powia, powia
Nam wesele i pociecha stond mia, stond mia.