:::> ARCHIWUM 2011   :::> ARCHIWUM 2012    :::> ARCHIWUM 2013    :::> ARCHIWUM 2014ROK 2010
"Zagrzaska Wigilia"

Wicej zdj w Galerii

 

"Dolina Mszanki" na Limanowskiej Sazie

W dniach 4- 7 listopada 2010 roku w Limanowskim Domu Kultury odbya si XXXVI Limanowska Saza, w ktrej udzia wziy 63 grupy: zespoy, muzyki, gawdziarze, piewacy i instrumentalici z terenu caego powiatu.

W kategorii "Zespow regionalnych"- grupa modzieowa, III miejsce zdoby Zagrzaski Zesp Foklorystyczny „Dolina Mszanki" z Mszany Grnej. To by ju kolejny udzia zespou w limanowskiej Sazie zakoczony tym razem duym sukcesem. Zespoowi oraz pozostaym laureatom gratulujemy tych sukcesw i yczymy dalszych przey artystycznych oraz sukcesw w krzewieniu kultury ludowej promujcej region zagrzaski.

Wicej zdj w Galerii

 

      "Regionalna edukacja muzyczna 
       w gminie Mszana Dolna"
 

Projekt wspfinasowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego ze rodkw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Dziaanie 9.5 - oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich". 
Link do caego projektu: http://dolinamszanki.internetdsl.pl/


ROK 2009

Polak, Wgier dwa bratanki
"Dolina Mszanki" od 22.06.2009 r. do 28.06.2009 r. gocia w poudniowo-wschodniej czci Wgier, w regionie Bks w ramach dwustronnego projektu polsko - wgierskiego. Temat projektu "Ocali od zapomnienia" koncentrowa si na: zapoznaniu z dziedzictwem kulturowym 2 regionw krajw partnerskich, przezwycianiu stereotypw, ksztatowaniu postawy tolerancji i otwartoci na inne kultury, wspieraniu mobilnoci oraz aktywnoci modziey. 70% kosztw podry zespou pokrya Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach programu "Modzie w dziaaniu", akcja 1.1. Wymiana modziey; natomiast koszty utrzymania zespou "Dolina Mszanki" - strona wgierska.
Mieszkalimy w miejscowoci Kamut. Mielimy do dyspozycji ca szko wraz z otaczajcym j terenem. Sami przygotowywalimy niadania i kolacje z dostarczanych przez wgierskich przyjaci produktw, za pyszne obiady serwowaa nam restauracja w Mezberny. Podzieleni na szecioosobowe grupy penilimy dyury w kuchni i jadalni, sami take sprztalimy szko.
Podczas warsztatw tanecznych i innych zaj bardzo zylimy si z grup wgiersk z Kamutu oraz grup tureck, goszczc na Wgrzech w ramachinnego projektu. Zajcia i wystpy naszego zespou odbyway si w miejscowociach: Kamut, Bkscsaba, Gyula, Krstarcsa, Mezberny i Szanazug. Podczas warsztatw samodzielnie wykonywalimy naczynia z gliny i charakterystyczne ozdoby z koralikw, uczylimy si taca regionalnego wywodzcego si z miejscowoci Kamut oraz poznalimy tradycyjne potrawy wgierskie, langosze i zup gulaszow. 

Taniec uatwia porozumienie i nawizywanie przyjani. Zajcia prowadzone metodami aktywnymi, mobilizoway do nauki jzykw obcych, zwaszcza jzyka angielskiego. Codziennie zwiedzalimy rne ciekawe miejsca, m.in. stolic Wegier Budapeszt. Dalimy te 4 wystpy dla lokalnych spoecznoci. 

Najmilej wspominamy wystp dla pensjonariuszy Domu Pogodnej Staroci, po ktrym zostalimy obdarowani przez jedn z jego mieszkanek piknymi, haftowanymi obustronnie serwetkami. Nasi gospodarze zadbali, bymy dobrze wypoczli na basenach termalnych w Oroshazie. Spdzilimy tam cay dzie pywajc, szalejc na zjedalniach, opalajc si i grajc w siatkwk. Tydzie min bardzo szybko, ale mie wspomnienia i zdjcia pozostan.
Po powrocie do Polski zaprezentowalimy taniec wgierski w czasie VI Turnieju Wsi. Podczas 2 dni trwania turnieju wszyscy chtni mogli rwnie sprbowa zup gulaszow, przygotowan przez cz czonkw zespou wg oryginalnej wgierskiej receptury.

Wniosek jest tylko jeden naprawd warto by aktywnym i dawa innym rado, cho to czasem wymaga trudu oraz wyrzecze. 

Nagrodami s szczliwe twarze widzw oraz moliwoci podrowania i poznawania innych krajw.

„Rni, ale grale"

Zesp „Dolina Mszanki" zakoczy realizacj projektu wspfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej w ramach dotacji z Programu Operacyjnego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". 
Zadanie zakadao pogbienie znajomoci naszej - zagrzaskiej kultury oraz zapoznanie czci czonkw zespou „Dolina Mszanki" z kultur podhalask i orawsk a take nawizanie nowych kontaktw z zespoami z 2 ssiednich regionw, prowadzcymi podobn dziaalno i zaprezentowanie zdobytych umiejtnoci podczas wystpw dla spoecznoci lokalnej gminy Mszana Dolna.
Po dwudniowych warsztatach zagrzaskich oraz wyjazdowych na Orawie i Podhalu, gdzie uczylimy si nowych tacw grali z ssiednich regionw i doskonalilimy ju wczeniej poznane, 29.12.2009r. w Zespole Placwek Owiatowych w Mszanie Grnej odbya si impreza „Zagrzaskie gody" dla mieszkacw gminy Mszana Dolna. Wziy w niej udzia 2 zespoy, „Orawiacy" z Lipnicy Wielkiej i nasz - „Dolina Mszanki". 
Widzowie mieli moliwo poznania oryginalnego folkloru naszych przyjaci z Orawy - zobaczyli ich tradycyjne ubiory i tace, suchali orawskich pastoraek oraz mogli podziwia popis strzelania z bata. Nasz zesp zaprezentowa tace zagrzaskie, a wszyscy zgromadzeni wsplnie piewali koldy i pastoraki. Oba zespoy wykonay te wsplnie 2 tace orawskie, ktrych „Dolina Mszanki" nauczya si w Lipnicy Wielkiej. Ten eksperyment sprawi wszystkim duo radoci. Po wystpach i zasuonym posiku wszyscy bawili si na dyskotece, szkoda tylko, e trwaa tak krtko, bo „Orawiacy" musieli wraca do domu. Jednak znajomoci zawarte podczas warsztatw i wystpu bd podtrzymywane i, jak to piewali nasi przyjaciele, „spotkomy sie jesce nieroz w nasyk grak pod Tatrami".


ROK 2008

Dolina Mszanki w Chorwacji

Od 15. do 19. maja 2008 r. 42 czonkw zespou (uczniw Gimnazjum nr 4 w Mszanie Grnej i jego absolwentw) pod opiek: p. Elbiety Wojsaw - szefa zespou, p. Agnieszki Karpierz - gwnego fotoreportera oraz p. Elbiety Kubik i p. Magorzaty Stoek- tumaczek jzyka niemieckiego i angielskiego, spdzio niezapomniane chwile w Chorwacji. Zaproszenie dla zespou wystosowao chorwackie stowarzyszenie kultury regionalnej „Stare Brestje".
W pierwszym dniu pobytu nasi opiekunowie pokazali nam przepikne jeziora plitvickie - obszar objty narodow ochron. Na terenie tego parku znajduje si 16 krysztaowo czystych jezior, wpadajcych kaskadami jedno do drugiego. Przez ok. 4 godziny spacerowalimy po kadkach i mostkach, podziwiajc pikne wodospady i liczne stada ryb, pynlimy te statkiem, a na koniec - jechalimy kolejk. Troch obawialimy si, jak nawiemy kontakt z naszymi gospodarzami, lecz okazao si, e dla chccego - nic trudnego. Po angielsku, niemiecku, polsku oraz gestami udao si porozumie, cho trzeba przyzna, e naleaoby troch popracowa nad znajomoci jzykw obcych...
Drugiego dnia przed poudniem zwiedzalimy zabytki Zagrzebia i wystpowalimy na rynku stolicy Chorwacji. Przyjto nas bardzo serdecznie. Co chwil ludzie podchodzili i pytali, skd jestemy, po czym wyraali swoje uznanie woajc: "Brawo!". Nie brakowao te Polakw, ktrzy bardzo si cieszyli, ogldajc i suchajc nas. Po obiedzie my z kolei obserwowalimy popisy chorwackich zespow i sami demonstrowalimy gralskie tace i piosenki na regionalnym wicie w Sesvete.
W ostatnim dniu uczestniczylimy w niedzielnej mszy witej, podczas ktrej zapiewalimy kilka polskich pieni religijnych. Potem ju trzeba byo wraca do domu. Zmczeni, ale bardzo zadowoleni i peni wrae, dotarlimy do domu. Jest co wspomina... :)

Ukraina 2008 
al, al za (...) zielon Ukrain

Naprawd al. Bo gdyby nie pewne problemy na granicy, cay wyjazd mona by uwaa za bardzo udany. Ale po kolei.
20. wrzenia 2008 r. o godzinie 4. rano 40 czonkw zespou Dolina Mszanki pod opiek p. A. Karpierz, p. E. Wojsaw i p. M. Skowronek - Dyrektora Zespou Placwek Owiatowych w Mszanie Grnej wraz z p. B. Dziwisz - Penomocnikiem Wjta i p. M. Mysz - sotysem Mszany Grnej wyruszyo ku wschodniej granicy Polski. Po piciogodzinnej podry najbardziej stresujcy moment  naszej wyprawy - przekroczenie w Medyce polsko - ukraiskiej granicy. Oj, byo nerwowo... W kocu, cho w nieco uszczuplonym skadzie, ruszylimy do Lwowa. Pogoda nas nie rozpieszczaa - lao cay dzie jak z cebra.
W miecie ksicia Lwa spotykamy bardzo mi przewodniczk, ktra usiuje wtoczy nam w pami ca histori miasta i pokaza wszystkie zabytki. A jest co oglda. Co chwil mijamy kocioy, w ktrych za czasw sowieckich mieciy si magazyny.  Okazuje si, e w piknych niegdy kamienicach mieszkali sawni Polacy i to wielu: Zapolska, Konopnicka, Mickiewicz, Makuszyski, Lem , Banach... mona by wylicza bez koca. Ulice najczciej brukowane. Miasto robi wraenie nieco zaniedbanego.  Zwiedzamy Cmentarz Orlt Lwowskich pooony na wzgrzu. Wida, e to wizytwka Lwowa - pikne pomniki, zadbane groby, porzdek. I gdy tak si rozgldamy, syszymy gos przewodniczki: - W obronie Lwowa najwicej zgino szesnastolatkw. A wic takich jak my ...

Zzibnici i przemoczeni wyruszamy do Przemylan, gdzie bdziemy nocowa.  Wita nas drobny, ruchliwy Salezjanin, ojciec  Piotr Smolka. Od razu wida, e si tu nie przelewa. Czujemy si jak w domu, bo ju po chwili wyczaj prd. Stoimy w ciemnociach, czekajc na zmiowanie. I nagle - staje si jasno! Ojciec zaprasza nas na skromny posiek. Opowiada o swojej pitnastoletniej walce o koci. Ogldamy film, ukazujcy jak z hali fabrycznej powoli przeistacza si w dawn wityni. Po kolacji, ju rozlokowani w pokojach, chwil odpoczywamy przed wieczorn prb.  Denerwujemy si, czy nasi chopcy i p. Agnieszka dojad? Wreszcie przychodzi sms - stoj w korku na granicy, ale jednak bd z nami. Zbieramy si w duej wietlicy - trzeba przewiczy pieni przed jutrzejszym wystpem i ustali zastpstwa w tacach. Kamil i Mateusz niestrudzenie wicz, eby wszystko si udao. Wreszcie kadziemy si spa.

Rankiem rzucamy si do okien - nie pada! Po niadaniu dajemy mini koncert w kociele i serdecznie egnani wracamy do Lwowa. I tu kolejna rado - Staszek dowiz p. Agnieszk, Michaa, Piotrka i Kub! Teraz czeka nas msza w Katedrze tzw. aciskiej, podczas ktrej bdziemy piewa Czarn Madonn i Bark. Siedzimy na chrze i podziwiamy wityni: smuka, strzelista budowla o delikatnych zdobieniach przytacza wielkoci. Akustyka wspaniaa - organy grzmi. A nasze gosy? Wydaje si, e nikn. Lecz nie, piew sycha dobrze, tylko z dou. Pan Mysza specjalnie schodzi na d i sucha. Po mszy, stojc w naszych regionalnych strojach przed otarzem, piewamy jeszcze kilka pieni. Ludzie bij brawo, umiechaj si, piewaj z nami. Gdy wychodzimy, zatrzymuj nas, ciskaj, dzikuj, wypytuj... Wreszcie wychodzimy, lecz to nie koniec wystpu. Przed wityni rozpoczyna si jego spontaniczna, nie zaplanowana cz - gralska. piewamy otoczeni tumem ludzi. Nagle pojawia si kardyna Jaworski. mieje si , suchajc sw piosenek. Jeszcze pamitkowe zdjcie i zegnani oklaskami ruszamy na dalsze zwiedzanie Lwowa - tym razem Starego Miasta. Okoo 14. jemy obiad i w tajemnicy przed jednym z czonkw zespou robimy zakupy. Dzi Marcin koczy 18 lat. Jak spiskowcy czynimy przygotowania - tort, wieczki, prezenty, yczenia... To wszystko bdzie po wystpie w Grdku. Horodok to miasteczko, na ktrego jubileuszu 795 - lecia bdziemy wystpowa.

W Grdku milicyjna blokada, lecz my mamy specjalne wzgldy, wic wadza przepuszcza nas bez problemw. Taczymy na scenie na rynku. Jak zwykle, mao miejsca, a do tego spora maszyna co chwil produkuje dym.  - Gdzie moja partnerka? - zastanawia si jeden z taczcych, wyaniajc si jak duch z tych oparw.

Po wystpie do p. Wojsaw podchodzi starszy mczyzna z bukietem kwiatw : - Jestem z tamtych stron, z gr. Dzikuj wam, e jestecie, nie zmieniajcie si - mwi wyranie wzruszony... Czy trzeba czego wicej? To najwspanialsza ocena. Nasi ukraiscy gospodarze przygotowali nam icie krlewski poczstunek. I wanie wtedy zapalamy wieczki na urodzinowym torcie. Kapela gra, piewamy solenizantowi Sto lat - jak w rodzinie. Wspaniaa atmosfera...

I ju trzeba wraca. Tym razem bez wikszych kopotw mijamy granic. Jednak nasz celniczk witamy z ogromn ulg. Umiecha si do nas, informuje - jak dobrze w domu...

Mamy czas na refleksje. Porwnujemy pobyt w Chorwacji i na Ukrainie. Wida rnice w poziomie ycia, lecz ludzie tak samo serdeczni i yczliwi. A to najwaniejsze, wic al za zielon Ukrain.


Nasza kapela 2009r.:

Urbaniak Pawe  (skrzypce)      Paasz Damian (skrzypce)        Kietyka Jakub (akordeon)

Paasz Waldemar (basy gralskie)       Flig Jacek  (skrzypce)

Skad zespou:
DZIEWCZTA:

1. Urbaniak Ewelina
2. Gucia Weronika
3. Murzyn Ewelina
4. Myszogld Kinga
5. Steczek Sylwia
6. Piwowar Patrycja
7. Wglarz Dorota
8. Drabik Iwona
9. Nowak Natalia
10. Koodziej Aneta Agnieszka
11. Koodziej Aneta Anna
12. Skiba Katarzyna
13. Wchaa Anna
14. Florek Ilona
15. Pajdo Alicja
16. Rusnak Iwona
17. Pajdo Ewa
18. Wglarz Urszula
19. Walczak Joanna
20. Kuczaj Ewelina
21. Myszogld Karolina
22. Kowalczyk Natalia 
CHOPCY:

1. Kita Piotr
2. Kita Micha
3. Pulka Marcin
4. Grzdziak Micha
5. abuz Kamil
6. Myszogld Damian
7. Wglarz Tomasz
8. Filipiak Mateusz
9. Malec Mariusz
10. Myszogld Andrzej
11. Kowalczyk Tomasz
12. Grzdziak Patryk
13. Myszogld Adrian
14. Myszogld Dawid
15. Gibas ukasz
16. Pajdzik Rafa
17. Wojciaczyk Mateusz
18. Polak Sawomir
19. Polak Kamil
20. abuz Damian