:::> ARCHIWUM LAT 2008 - 2010       :::> ARCHIWUM 2011   :::> ARCHIWUM 2012   :::> ARCHIWUM 2014


ROK 2013

„Dolina Mszanki” na Kaszubach

W dniach 5-10 wrzenia 2013r. Zagrzaski Zesp Folklorystyczny „Dolina Mszanki” przy wsppracy z parafi z Mszany Grnej goci w „Osadzie Burego Misia” w Kocierzynie. Wsplnota zaoona przez ksiy zmartwychwstacw obchodzia w tym roku 30-lecie swojego istnienia. Zesp uwietni rwnie wystpem uroczystoci doynkowe gminy Kocierzyna oraz Msz wit w gdaskim kociele parafialnym, przybliajc swoim piewem tradycje Zagrzan. By czas na relaks. Zesp zwiedza m.in. Dom Sybiraka w Szymbarku, Park Etnograficzny Kaszubw we Wdzydzach, Oceanarium w Gdyni, Stare Miasto w Gdasku, Westerplatte. Podczas pobytu na Kaszubach „Dolina Mszanki” promowaa gmin Mszana Dolna swoimi umiejtnociami wokalno-tanecznymi i strojami. Nazwa naszej gminy widniaa take na koszulkach noszonych przez zesp na co dzie. Mamy nadziej, e pobyt w Kocierzynie zaowocuje nowymi kontaktami z kaszubskim zespoem regionalnym.

Wyjazd zespou odby si w ramach zadania:
„Upowszechnianie kultury ludowej wrd dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem grupy grali zagrzaskich” - na ktre ZZF Dolina Mszanki uzyska w 2013r. dotacj Gminy Mszana Dolna.

Zdjcia w GALERII


Gocinne wystpy „Doliny Mszanki” na Mazurach.

Dziki staraniom p. Marka Perga zesp „Dolina Mszanki” wzi udzia w XXII Dniach Growa Iaweckiego –urokliwego miasteczka lecego w wojewdztwie warmisko-mazurskim.
Zesp wystpi dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osb Niepenosprawnych „Jestemy Razem – Centrum Barka” oraz dla rodowiska lokalnego. Mieszkacy mogli posucha regionalnych piosenek, obejrze brawurowo wykonywane tace (przede wszystkim zagrzaskie) a take podziwia nasze barwne, tradycyjne stroje.
By to pierwszy wystp grali w tym regionie i wywar na widzach ogromne wraenie. Mamy nadziej, e wyjazd zaowocuje dalsz wspprac i bdziemy mogli jeszcze nieraz popularyzowa kultur muzyczn Zagrzan oraz promowa nasz gmin na pnocy kraju.

Zdjcia w GALERII


„Upowszechnianie kultury ludowej wrd dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem grupy grali zagrzaskich”
   
– zadanie na ktre ZZF Dolina Mszanki uzyska w 2013r. dotacj Gminy Mszana Dolna.

8 czerwca - piknik rodzinny „Festiwal recyklingu” w Krakowie.
Zdjcia w GALERII 


2 czerwca - festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka" w Mszanie Grnej.


21 maja - VII Gminny Konkurs „Patronowie naszych szk” 
                 w Mszanie Grnej


3 maja -  50-lecie OSP w Lubomierzu
Zdjcia w GALERII


14 lutego - w Domu Pomocy Spoecznej w Krakowie
Zdjcia w GALERII
31 stycznia - „Dzie Seniorw” w Mszanie Grnej
Zdjcia w GALERII