:::> ARCHIWUM LAT 2008 - 2010       :::> ARCHIWUM 2011     :::> ARCHIWUM 2013   :::> ARCHIWUM 2014


ROK 2012

Boonarodzeniowy koncert kold i gralskich tacw w wykonaniu Zagrzaskiego Zespou Folklorystycznego "Dolina Mszanki".
29 grudnia 2012r.w Miejskim Orodku Kultury w Mszanie Dolnej ZZF Dolina Mszanki wystpi z tradycyjnymi koldami przeplatanymi tacem gralskim. Zgromadzona widownia oklaskami podzikowaa koldnikom z Mszany Grnej. Po wystpie by jeszcze czas na rozmowy przy posiku.
Wystp ZZF Dolina Mszanki by zamkniciem zadania pn.”Upowszechnianie kultury ludowej wrd dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem grupy grali zagrzaskich”, ktre zesp realizowa w ramach dotacji Gminy Mszana Dolna.
Zdjcia w GALERII 

Jarosaw Mazur 


Zagrzaski Zesp Folklorystyczny „Dolina Mszanki” prezentuje folklor Ziemi Zagrzaskiej w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sczu.

W dniach 1-2 grudnia 2012r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego odbya si impreza plenerowa pn. I Festiwal Ekonomii Spoecznej „Ekonomia spoeczna na ludowo” zorganizowana przez Towarzystwo Owiatowe Ziemi Chrzanowskiej.
Zesp „Dolina Mszanki” z Mszany Grnej rozgrzewa zmarznit widowni wykonujc tradycyjne tace i przypiewki zagrzaskie m.in.”Suwano”, „We Mszanie”,” Hej, grojze mi muzycko”, „Pasu, jo se pasu”.
Przejazd zespou na festiwal zosta sfinansowany z dotacji Urzdu Gminy Mszana Dolna w ramach zadania „Upowszechnianie kultury ludowej wrd dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem grupy grali zagrzaskich”.

Zdjcia w GALERII

Jarosaw Mazur


14 padziernika 2012r. ZZF Dolina Mszanki prezentowa si przed mszask publicznoci podczas pikniku informacyjnego „Buduj z nami wiat bez ez” zorganizowanego przez Fundacj Biuro Inicjatyw Spoecznych z Krakowa .

Zesp zaprezentowa wizank pieni i tacw zagrzaskich i orawskich m.in. „We Mszanie”, „Suwano”, „Krakowiak z gry”.

Wystp zosta sfinansowany z dotacji Urzdu Gminy Mszana Dolna w ramach zadania „Upowszechnianie kultury ludowej wrd dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem grupy grali zagrzaskich”.

Zdjcia w GALERII


„Dolina Mszanki” uwietnia swoim wystpem wito Szkoy. 

Dzie 22 wrzenia 2012r. dla gimnazjalistw z Mszany Grnej by szczeglnym, poniewa uczczono pami patrona ks. prof. Jzefa Tischnera. wito poczone zostaa z XII rajdem ladami ks. Tischnera. Zesp Dolina Mszanki mia nie lada zadanie – przeprowadzi warsztaty taca ludowego dla uczestnikw rajdu. Wszyscy wietnie si bawili. W drugim dniu zesp w nowo uszytych serdakach, bdcych elementem stroju zagrzaskiego zaprezentowa inscenizacj sowno- muzyczn powicon patronowi gimnazjum – ks. prof. J. Tischnerowi. Jak zawsze, oklaskom nie byo koca.

Zdjcia w GALERII

Jarosaw Mazur


II Festiwal Zespow Regionalnych Beskidu Wyspowego 
„Beskidzka Podkwecka 2012”.

ZZF Dolina Mszanki uczestniczy w II edycji festiwalu, ktry odby si 16 wrzenia 2012r. w Sopnicach. Wyniku nie s jeszcze znane, ale dla zespou byo to wane wydarzenie, poniewa prezentowa nowy nabytek – biae serdaki bdce czci mskiego stroju zagrzaskiego. Dziewi serdakw zostao zakupionych z dotacji Gminy Mszana Dolna w ramach zadania: „Upowszechnianie kultury ludowej wrd dzieci i modziey ze szczeglnym uwzgldnieniem grupy grali zagrzaskich”.


wicej zdj w GALERII


„Spotkamy si jeszcze nieraz w naszych grach pod Tatrami”

to tytu projektu , ktrego realizacja zakoczya si wraz z uroczystym jubileuszem 5-lecia istnienia Zagrzaskiego Zespou Folklorystycznego „Dolina Mszanki”. Projekt trwa od maja do grudnia 2011r. W ramach zada Zesp uczestniczy w warsztatach tanecznych na Orawie oraz goci u siebie trenerw taca podhalaskiego. Warto przedsiwzi opiewaa na kwot 39992,00 z i bya dofinansowana ze rodkw Funduszu Inicjatyw Spoecznych.

7 stycznia 2012r. o godz. 14.00 sala gimnastyczna przy ZPO w Mszanie Grnej zapenia si po brzegi. Wrd goci znaleli si m.in. starosta powiatu limanowskiego p. Franciszek Dziedzina, z odlegej opusznej dojecha wielki sympatyk Zespou p. Kazimierz Tischner, obecni byli take radni, sotysi, ksia, oraz mieszkacy Gminy Mszana Dolna. Nie zawiedli rwnie zaprzyjanieni muzycy z Lipnicy Wielkiej z Orawy - p. Eugeniusz Karkoszka i p. Robert Kowalczyk.

Uroczysto rozpocza si od powitania wszystkich zebranych i przypomnienia historii Zespou przez p. Elbiet Wojsaw- prezesa ZZF Dolina Mszanki, ktra nastpnie wrczya podzikowania osobom wspierajcym zesp. A potem byy ju tylko taniec i piew w wykonaniu „Doliny Mszanki” i modych tancerzy z zespou „Orawianie” przerywany burzliwymi oklaskami licznie zgromadzonej widowni. Na zakoczenie ponad ptoragodzinnego wystpu muzycy obu zespow zapiewali pikne koldy i po czym udali si na skromny posiek.

Mszana Grna 7 stycznia 2012r. 
Mazur Jarosaw

ZZF Dolina Mszanki

FOTO w  GALERII