:::> ARCHIWUM LAT 2008 - 2010       :::> ARCHIWUM 2011   :::> ARCHIWUM 2012    :::> ARCHIWUM 2013   :::> ARCHIWUM 2014


 ROK 2015

„Dolina Mszanki” na eliminacjach do Midzynarodowego Festiwalu Kold i Pastoraek w Bdzinie.

Zagrzaski Zesp Folklorystyczny wystpem w Krakowie w dniu 12 grudnia 2015r. zakoczy realizacj zadania „Promocja kultury zagrzaskiej w kraju i za granic” finansowanego w ramach dotacji Gminy Mszana Dolna na rok 2015.Wystp mia charakter eliminacji do Midzynarodowego Festiwalu Kold i Pastoraek im. B. Szwarlika , z finaem w Bdzinie. Niestety w tym roku „Dolinie Mszanki” nie udao si do niego zakwalifikowa.
Krakowskiej imprezie towarzyszyo rwnie wydarzenie pn. Kolda w Podgrzu realizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, w ktrym zesp uczestniczy.

:::zdjcia w GALERII 


„Dolina Mszanki” w opusznej

"Tischner. Podr. XI Wypominki Tischnerowskie w opusznej: „Nieobecni s najbliej” z udziaem Zagrzaskiego Zespou Folklorystycznego „Dolina Mszanki”.

Przez trzy dni w opusznej (19 -21 czerwca) odbyway si koncerty, wspomnienia, filmy, wykady i dyskusje powicone pamici ks. Jzefa Tischnera. W czerwcu tego roku przypada 15. rocznica mierci Jzefa Tischnera.

:::zdjcia w GALERII 


::: Zdjcia w GALERII

„Dolina Mszanki” na VI Midzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym

W dniach 30.05. – 31.05. 2015 r. Zagrzaski Zesp Folklorystyczny „ Dolina Mszanki” z Mszany Grnej bra udzia w VI Midzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym, ktry odby si w miejscowoci Vel'ke Levare na Sowacji.

Wizanka tacw zagrzaskich i podhalaskich, bardzo spodobay si tamtejszej publicznoci, ktra podziwiaa umiejtnoci taneczne, muzyczne i wokalne modych artystw. Ich ywioowo, swoboda i zaangaowanie sprawio, e zachcili  Sowakw do wsplnej zabawy. Zagrzanie wyrniali si rwnie niezwykle barwnymi strojami. Wyglday one bardzo efektownie, zwaszcza w czasie uroczystej parady rozpoczynajcej festiwal. W drodze powrotnej uczestnicy wyprawy spdzili popoudnie na Starym Miecie i Wzgrzu Zamkowym w Bratysawie, skd  podziwiali panoram miasta i pyncy w dole Dunaj. Wyjazd zespou udao si zorganizowa dziki inicjatywie ks. Mariana Baskiego - proboszcza z Mszany Grnej, ktry wsppracuje z proboszczem parafii Vel'ke Levare i uzyska  zaproszenie dla naszej grupy.

ZZF Dolina Mszanki na organizacj wyjazdu otrzyma wsparcie finansowe Gminy Mszana Dolna w ramach zadania: "Promocja i upowszechnianie kultury zagrzaskiej w kraju i zagranic".

Mazur Jarosaw


::: Zdjcia w GALERII


Dzie Babci i Dziadka
w Zespole Placwek Owiatowych w Mszanie Grnej.

Dnia 31.01.2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Placwek Owiatowych w Mszanie Grnej odbya si uroczysto z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwia wystpy swoich wnuczt. W czci uroczystoci wystpia klasa I wraz z Zespoem Regionalnym ,,Mali Zagrzanie’’ oraz ,,Dolin Mszanki’’. W swoim programie przedstawili obrzd ,,Skubania pierza’’, gdzie nie zabrako piknie zapiewanych kold i pastoraek oraz tacw wykonanych przez dorosych jak i maych grali. Nie zabrako ycze tym razem wypiewanych i skierowanych do najbliszych. Kada Babcia i Dziadek otrzymali pikny upominek wykonany wasnorcznie przez Zesp ,,Mali Zagrzanie i Dolin Mszanki’’. Wzrusze nie byo koca, oklaskw nie brakowao. Gorce sowa podzikowania nale si rodzicom, ktrzy nie tylko dowieli honorowych goci na uroczysto, ale okazali du pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Dzikujemy rwnie Przewodniczcej Rady Gminy Mszana Dolna – Pani Aleksandrze Kani, ktra przyja nasze zaproszenie i przybya na t wspania uroczysto. yczenia drogim solenizantom zoya take Pani Marta Skowronek , Dyrektor ZPO w Mszanie Grnej.

ZZF Dolina Mszanki na realizacj uroczystoci otrzyma wsparcie finansowe Gminy Mszana Dolna w ramach zadania: „Promocja i upowszechnianie kultury zagrzaskiej w kraju i zagranic„.

Jarosaw Mazur